Адміністрація КНП «Верхньорогачицька ЦРЛ» інформує при направленні лікуючого лікаря перелік безкоштовних лабораторних досліджень, що надаються у клініко-діагностичній лабораторії КНП”Верхньорогачицька ЦРЛ”

1.Загальноклінічні дослідження:
• загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою+тромбоцити
• загальний аналіз сечі+кетонові тіла
• аналіз сечі за Нечипоренком
• аналіз сечі по методу Аддіс-Каковського
• аналіз калу на яйця гельмінтів
• копрограма
• зішкріб з перианальних складок на виявлення яєць гостриків(діагностика ентеробіозу)
• РМП-реакція мікропреципітації
• мікроскопія урогенітального мазка(жіноча,чоловіча)
• загальний аналіз та цитологічне дослідження пунктатів
• випітних рідин
• ліквору

2.Біохімічні дослідження:
• глюкоза крові
• печінкові проби:
*білірубін(фракційно)
*аланін-амінотрансфераза(АлАТ)
*аспартат-амінотрансфераза(АсАТ)
• тімолова проба
• α-амілаза крові
• α-амілаза сечі
• загальний білок
• сечовина
• креатинін
• сечова кислота
• холестерин
• кальцій
• С-реактивний білок

3.Дослідження системи згортання:
• час згортання крові
• протромбіновий індекс
• протромбінове відношення
• фібриноген
• гематокрит
• тромбіновий час
• МНО

4.Серологічні дослідження:
• визначення групи крові по системі ABO
• визначення резус-фактору
• визначення антитіл

5.Мікробіологічні:
• дослідження мокротиння на кисло-стійкі бактерії(КСБ)
• дослідження мазків на флору